Koordynator ds. sponsorów i wystawców:
Mirosław „Xaric” Kowalski
xaric@ava.waw.pl